O nas

Aktualności

Dofinansowania

Newsletter
Home  »  O nas

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi dotyczących produkcji prototypowych oprawek termokurczliwych etapu IV

29 września 2016

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr: 20/09/2016 P z dnia 07.09.2016r., którego przedmiotem jest zakup i dostawa narzędzi do obróbki skrawaniem na potrzeby IV etapu .
Zgodnie z częścią X pkt. 7, Zapytania ofertowego z dnia 07.09.2016 r., Zamawiający informuje, że I część w/w zapytania  została unieważniona.
Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.apx.pl w późniejszym terminie.

19 września 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY:

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 07.09.2016, nr 20/09/2016 P - na zakup i dostawę narzędzi na potrzeby IV etapu projektu POIR 01.01.01 pt: "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności", wybrano następujących Podwykonawców:
I część : Imponar Sp. J. Włodzimierz Kaźmierski , Piotr Dubel, ul.Krasickiego 44, 97-500 Radomsko,
II część:  Fabryka Narzędzi Fanar S.A., ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów
III część: Fabryka Narzędzi Fanar S.A., ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów
IV część:Narzędzia Skrawające Tools Sp. Z o.o., ul.Władysława Grabskiego 25, 55-011 Siechnice
Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlegają wykluczeniu. Terminy realizacji są dla Zamawiającego zadowalające, a ceny mieszczą się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.

 07 września 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest zakup i dostawę narzędzi dotyczących produkcji prototypowych oprawek termokurczliwych etapu IV

Termin składania ofert: do 14 września 2016 r.

Więcej szczegółów w załącznikach [kliknij by pobrać]


Zapytanie ofertowe


Formularz cenowy - Załącznik 1

Formularz oferty - Załącznik 2

Zapraszamy!

MATSUURANICOLAS CORREAHartfordGOODWAYBIGLIAQUASERFanucProthCellroZIMMER&KREIMARISTECHSure FirstTOSHIBA MACHINESSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl