Zapytanie ofertowe 1/08/19/KL dotyczące zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwa APX na Toolex 2019

20 sierpień 2019

Informacja o wyborze wykonawcy / Zapytanie ofertowe nr 1/08/19/KLdotyczące zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwa APX Technologie Sp. z o.o. na targach w Sosnowcu / XII Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX Sosnowiec,  01-03.10.2019r.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy: EuroRest Sp. z o.o.
Oferta wyniosła : 3333,33 zł netto, 3600,00 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.

09 sierpień 2019

Zapytanie ofertowe nr 1/08/19/KL
Firma APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert  na zapytanie ofertowe 1/08/19/KL dotyczące zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwa APX Technologie Sp. z o.o. na targach w Sosnowcu / XII Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX Sosnowiec,  01-03.10.2019r.

Zapytanie ofertowe 2/07/19/KL dotyczące zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwa APX na Toolex 2019

07 sierpień 2019

Informujemy, że nie dokonano wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postępowania.

Procedura wyboru Wykonawcy usług polegających na zapewnienie noclegów podczas wystawiennictwa APX Technologie Sp. z o.o. na XII Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX w Sosnowcu zostanie przeprowadzona ponownie.

30 lipiec 2019

Zapytanie ofertowe nr 2/07/19/KL
Firma APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert  na zapytanie ofertowe 2/07/19/KL dotyczące zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwaAPX Technologie Sp. z o.o. na targach w Sosnowcu / XII Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX Sosnowiec,  01-03.10.2019r.

Zapytanie ofertowe 3/07/19/KL dotyczące gadżetów reklamowych na targi Toolex 2019

05 sierpień 2019

Zmieniona treść zapytania ofertowego nr 3/07/19KL z dn 2019-07-31
Zmiana w warunkach udziału Wykonawców w postępowaniu:
dodanie pkt i) Oferty powinny zawierać wizualizację oferowanych gadżetów. 
Przedłużenie terminu składania ofert do 12.08.2019 (g.15:00)

31 lipiec 2019

Zapytanie ofertowe nr 3/07/19/KL
APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie rozeznania rynku,  na ustalenie wysokości ceny kompletu gadżetów reklamowych
dla klientów uczestniczących w XII Międzynarodowych Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX Sosnowiec, 01-03.10.2019r.

Zapytanie ofertowe 4/07/19/KL dotyczące realizacji filmu promocyjnego APX na Toolex 2019

31 lipiec 2019

Zapytanie ofertowe nr 4/07/19/KL
APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie rozeznania rynku,  na ustalenie wysokości ceny na wykonanie filmu promocyjnego firmę APX Technologie Sp. z o.o. Film będzie promocją firmy na XII Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX Sosnowiec,  01-03.10.2019r.

Zapytanie ofertowe 1/07/19/KL na ustalenie wysokości ceny za wykonanie wydruku 1000 szt. katalogów ogólnych produktowych

08 lipiec 2019

Zapytanie ofertowe nr 1/07/19/KL
Firma APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w celu przeprowadzenia Rozeznania rynku na ustalenie wysokości ceny za wykonanie wydruku 1000 szt. katalogów ogólnych (produktowych).

Zapytanie ofertowe 1/05/19KL na transport oraz załadunek i rozładunek maszyn i urządzeń na targi Mach Tool 2019

20 maj 2019

Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 1/05/19/KL

Zapytanie ofertowe 2/04/19KL na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska targowego „pod klucz” na MACH-TOOL 2019

09 maj 2019

Informacja o wyborze wykonawcy / Zapytanie ofertowe nr 2/04/19/KL

Zapytanie ofertowe 1/04/19KL na wydruk katalogów i ulotek kooperacyjnych

23 kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe nr 1/04/19/KL
APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie rozeznania rynku,  których przedmiotem jest wydruk 1000 szt Katalogu ogólnego CNC oraz 1000 szt Ulotek kooperacyjnych.

MATSUURAZIMMER&KREIMFanucHartfordGOODWAYQUASERNICOLAS CORREAProthCellroARISTECHSure FirstTOSHIBA MACHINESSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl