O nas

Aktualności

Dofinansowania

Newsletter

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi na potrzeby IV etapu

12 październik 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 30.09.2016, na
 ZAKUP I DOSTAWĘ NARZĘDZI NA POTRZEBY IV ETAPU PROJEKTU, Zamawiający informuje , że wybrano firmę :
Tormet Sp. Z o.o.-Sp.k.
Ul.Jodłowa 30
87-100 Toruń

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a ceny mieszczą się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.


30 września 2016


APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności na zakup  i dostawę narzędzi na potrzeby etapu IV na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 08 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi związane z recertyfikacją SZJ zgodne z EN ISO 9001:2009 oraz odnowienie certyfikatu SZJ wg normy EN9100:2009

30 wrzesień 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności, NA RECERTYFIKACJĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN – EN  ISO 9001:2009 ORAZ ODNOWIENIE CERTYFIKATU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY EN 9100:2009 ( równoważna technicznie z AS 9100 C i JIS Q 9100 ).


Termin składania ofert: do 10 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi związane z recertyfikacją SZJ zgodne z EN ISO 9001

30 wrzesień 2016

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 10/09/2016KL z dnia 23.09.2016 r. którego przedmiotem były wszelkie czynności związane z recertyfikacją Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001. Zgodnie z częścią IX pkt 6 zapytania ofertowego z dn. 23.09.2016r. zamawiający informuje, że zapytanie zostało unieważnione

23 wrzesień 2016


APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem są wszelkie czynności związane z recertyfikacją Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001

Termin składania ofert: do 30 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi dotyczących produkcji prototypowych oprawek termokurczliwych etapu IV

29 września 2016

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr: 20/09/2016 P z dnia 07.09.2016r., którego przedmiotem jest zakup i dostawa narzędzi do obróbki skrawaniem na potrzeby IV etapu .
Zgodnie z częścią X pkt. 7, Zapytania ofertowego z dnia 07.09.2016 r., Zamawiający informuje, że I część w/w zapytania  została unieważniona.
Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.apx.pl w późniejszym terminie.

19 września 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY:

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 07.09.2016, nr 20/09/2016 P - na zakup i dostawę narzędzi na potrzeby IV etapu projektu POIR 01.01.01 pt: "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności", wybrano następujących Podwykonawców:
I część : Imponar Sp. J. Włodzimierz Kaźmierski , Piotr Dubel, ul.Krasickiego 44, 97-500 Radomsko,
II część:  Fabryka Narzędzi Fanar S.A., ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów
III część: Fabryka Narzędzi Fanar S.A., ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów
IV część:Narzędzia Skrawające Tools Sp. Z o.o., ul.Władysława Grabskiego 25, 55-011 Siechnice
Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlegają wykluczeniu. Terminy realizacji są dla Zamawiającego zadowalające, a ceny mieszczą się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.

 07 września 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest zakup i dostawę narzędzi dotyczących produkcji prototypowych oprawek termokurczliwych etapu IV

Termin składania ofert: do 14 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi transportu, załadunku i rozładunku maszyn na Międzynarodowe Targi Toolex 04-06.10.2016

29 wrzesień 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 21.09.2016, nr 9/09/16/Kl

na zakup usług polegających na transporcie oraz załadunku i rozładunku maszyn na Międzynarodowe Targi Toolex Targi 4-6.10.2016, wybrano następujących Podwykonawców:

I część :

Lenmar,ul.Morska 521, 81-002 Gdynia

II część:

Lenmar,ul.Morska 521, 81-002 Gdynia

III część:

Lenmar,ul.Morska 521, 81-002 Gdynia

IV część:

Ruger Expo Sp. z o.o., ul.Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice

V część:

Ruger Expo Sp. z o.o., ul.Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice

 

Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlegają wykluczeniu. Terminy realizacji są dla Zamawiającego zadowalające, a ceny mieszczą się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.

21 wrzesień 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na transporcie, załadunku i rozładunku maszyn na Międzynarodowe Targi Toolex w Sosnowcu w dn. 04-06.10.2016

Termin składania ofert: do 28 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska targowego „pod klucz” na TOOLEX 2016

16 września 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 08.09.2016 na usługi polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zabudowy stoiska targowego, na Miedzynarodowych targach Toolex w Sosnowcu 4-6.10.2016 za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

EXPO SYSTEM Sp. Z o.o.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a cena mieści się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.08 września 2016


APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zabudowy stoiska targowego "pod klucz" na Międzynarodowe Targi Toolex 2016

Termin składania ofert: do 15 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie noclegów na Targi Toolex 2016

16 wrzesień 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 08.09.2016 na usługi hotelarskie podczas Miedzynarodowych Targów Toolex w Sosnowcu 4-6.10.2016 za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę hotelu:

Grupa QQS Spółka Z o.o.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a cena mieści się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.

08 wrzesień 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest zapewnienie noclegów podczas wystawiennictwa APX i jego członków podczas targów Toolex 2016

Termin składania ofert: do 15 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie możliwości udziału w ToolShop 2016

14 września 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 26.08.2016, na zapewnienie możliwości udziału APX w Targach Tool Shop Konferencja Narzędziowni 2016 Jaworze 29-30.09.2016r. poprzez dokonanie usług rejestracji,wpisu do katalogu targowego oraz reklamy w mediach targowych, wybrano podwykonawcę:

AutomotiveSuppliers.pl s.c.;  ul. Staniewicka 14; 03-310 Warszawa

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlegają wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a ceny mieszczą się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.

 26 sierpnia 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest zapewnienie możliwości udziału APX w Targach Tool Shop Konferencja Narzędziowni 2016 Jawor 29-30.09.2016r. poprzez dokonanie usług rejestracji, wpisu do katalogu targowego oraz reklamy w mediach targowych

Termin składania ofert: do 05 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę stali w etapie IV

13 wrzesień 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający informuje o wyborze Wykonawcy do zapytania ofertowego nr:  23/08/2016 P na zakup i dostawę stali  na potrzeby etapu IV  projektu POIR 01.01.01. pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.Wykonawca , który złożył ofertę i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu to firma: Kronos EDM Dariusz  Chmielewski.


31 sierpień 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę stali w etapie IV na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 08 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup usług zewnętrznych hartowania stali na potrzeby etapu IV

13 wrzesień 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający informuje o wyborze Wykonawcy do zapytania ofertowego nr:  21/08/2016 P na zakup usług zewnętrznych hartowania stali na potrzeby etapu IV  projektu POIR 01.01.01. pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.Wykonawca , który złożył ofertę i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu to firma: P.W.Rolmark.


31 sierpień 2016


APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności na zakup usług zewnętrznych hartowania stali na potrzeby etapu IV na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 08 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup powierzchni wystawienniczej na ToolShop 2016

13 września 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 26.08.2016, na zakup powierzchni wystawienniczej podczas wystawiennictwa APX na Targach Tool Shop Konferencja Narzędziowni 2016, Jaworze 29-30.09.2016

AutomotiveSuppliers.pl s.c.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlegają wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a ceny mieszczą się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.


 26 sierpnia 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest zakup powierzchni wystawienniczej podczas wystawiennictwa APX na Targach Tool Shop Konferencja Narzędziowni 2016, Jawor 29-30.09.2016

Termin składania ofert: do 05 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie noclegów na Targi Tool-Shop 2016

05 września 2016

W nawiązaniu do zapytania z dn. 26.08.16 na zapewnienie noclegów podczas wystawiennictwa APX na targach Tool-Shop Konferencja Narzędziowni 2016, Zamawiający informuje o zmianie w opisie przedmiotu zamówienia. Wcześniejszy zapis informował o odbywaniu się targów w miejscowości Jawor , natomiast nazwa właściwa to : Jaworze. Jednocześnie informujemy o zmianie terminu nadsyłania ofert, tj. do: 12.09.2016.

Za utrudnienia przepraszamy, w dokumentach do pobrania znajduje się właściwy formularz oferty.

Termin składania ofert: do 12 września 2016 r.

26 sierpnia 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest sprzedaż usług zapewnienia noclegów podczas wystawiennictwa APX na Targach Tool Shop Konferencja Narzędziowni 2016, Jawor 29-30.09.2016

Termin składania ofert: do 05 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi na potrzeby III etapu

24 czerwiec 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 10.06.2016 na narzędzi do obróbki skrawaniem, na potrzeby etapu III w projekcie POIR 01.01.01.

pt. "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

I część Centrala Techniczna Eltech

II część Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Technika Michał Śliwicki

III część Centrala Techniczna Eltech

IV część Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o.

Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlegają wykluczeniu. Terminy realizacji są dla Zamawiającego zadowalające, a cena mieści się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione

10 czerwiec 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności na zakup  i dostawę narzędzi na potrzeby etapu III na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup usług zewnętrznych hartowania stali w etapie III

23 czerwiec 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 10.06.2016 na usługi zewnętrzne hartowania stali, na potrzeby III  etapu w projekcie POIR 01.01.01.

pt. "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wytwórcze Rolmark Krzysztof Nowak, ul.Fabryczna 3A, 62-200 Gniezno.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a cena mieści się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.


10 czerwiec 2016


APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności na zakup usług zewnętrznych hartowania stali na potrzeby etapu III na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do20 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę stali w etapie III

17 czerwiec 2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 06.06.2016 na zakup i dostawę stali w etapie III na potrzeby projektu POIR 01.01.01.
pt. "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:
Stappert Polska Sp. z o.o.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a cena mieści się w budżecie złożonym przez Zamawiającego. Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione.

06 czerwiec 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę stali w etapie III na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę podajników, manipulatorów i rolotoków

30 maj 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę podajników, manipulatorów i rolotoków na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 07 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi wykonania zabudowy stoiska targowego na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016

01 czerwca 2016

Informacja o wyborze Wykonawcy

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/05/16/KL  na wybór Wykonawcy usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska targowego – Targi przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016r. , za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :

Międzynarodowe Targi poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań, Nip:777-00-00-488

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a cena mieści się w budżecie założonym przez Zamawiającego. Projekt stoiska otrzymał maksymalną liczbę punktów , spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w posętpowaniu zostały spełnione.


20 maja 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska targowego na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016

Termin składania ofert: do 27 maja 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi noclegowe na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016

01 czerwca 2016

Informacja o wyborze Wykonawcy

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 20.05.2016 na wybór Wykonawcy usług noclegowych na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016r., za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:
Noclegi Anna Czubara, ul. Minikowo 10, 61-355 Poznań, NIP 782-140-17-03

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a cena mieści się w budżecie założonym przez Zamawiającego. Oferta noclegów otrzymała maksymalną liczbę punktów , spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione

 20 maja 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest sprzedaż usług zapewnienia noclegów dla APX w trakcie Targów Przemysłowych ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016

Termin składania ofert: do 27 maja 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi transportu, załadunku i rozładunku maszyn na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016

01 czerwca 2016

Informacja o wyborze Wykonawcy

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 18.05.2016 na wybór Wykonawcy usług transportowych na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016r., za najkorzystniejsze uznano oferty firm:
-PMTS Transmeble -
I część, cena 90 pkt., termin płatności 0 pkt., razem 90 pkt.
-LenMar Magdalena Pasik-Zagalska
II część: cena 90 pkt., termin płatności 5 pkt., razem 95 pkt.
-Multicco Sp. z o.o.
III część: cena 90 pkt., termin płatności 5 pkt., razem 95 pkt.
-PMTS Transmeble
IV część: cena 90 pkt., termin płatności 10 pkt., razem 100 pkt.

Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu m.in. dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlegają wykluczeniu. Termin realizacji jest dla Zamawiającego zadowalający, a cena mieści się w budżecie założonym przez Zamawiającego. Oferty transportów poszczególnych wykonawców otrzymały maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi. Wszystkie minimalne kryteria udziału w postępowaniu zostały spełnione

18 maja 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na transporcie, załadunku i rozładunku maszyn na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool 7-10.06.2016

Termin składania ofert: do 26 maja 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę podajników, manipulatorów i rolotoków

16 marzec 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę podajników, manipulatorów i rolotoków na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 24 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia do montażu opraw

21 marzec 2016

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

10 marzec 2016


APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę urządzenia do montażu opraw na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 18 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę korpusu, napędów, zabudowy modułu stanowiska obróbki skrawaniem i sterownika PLC

09 marzec 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę korpusu, napędów, zabudowy modułu stanowiska obróbki skrawaniem i sterownika PLC na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 17 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zabudowy modułu stanowiska automatycznej obróbki i sterownika PLC

09 marzec 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę zabudowy modułu stanowiska automatycznej obróbki i sterownika PLC na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 17 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę napędu stanowiska automatycznej obróbki

04 marzec 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę napędu stanowiska automatycznej obróbki na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 14 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę korpusu stanowiska automatycznej obróbki

03 marzec 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę korpusu stanowiska automatycznej obróbki na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 11 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi badań przemysłowych

10 marzec 2016

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

29 luty 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na usługi badań przemysłowych, na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 08 marca 2016 r.

Informacja o wyborze wykonawcy na zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM

23 luty 2016

Zamawiający informuje o wyborze Wykonawcy do zapytania ofertowego nr:  8/02/2016 P na Zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”z dn.12.02.2016.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę stali IIcz.

10 marzec 2016

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

19 luty 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę stali II cz., na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 29 luty 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM

12 luty 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 22 luty 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługi zewnętrzne hartowania stali

18 luty 2016

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty


15 luty 2016

Informacja o zmianie terminu składania ofert dot. usług zew. hartowania stali

Zamawiający uprzejmie informuje, że nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. Usług zewnętrznych hartowania stali, na potrzeby projektu pt:„ Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o  zwiększonej żywotności”, Działania 1.1,

 Oferty należy składać do końca dnia 16.02.2016


08 luty 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na usługi zewnętrzne hartowania stali, na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 16 luty 2016 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi

15 luty 2016

Informacja o zmianie terminu składania ofert dot. zakupu i dostawy narzędzi

Zamawiający uprzejmie informuje, że w nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy narzędzi do obróbki skrawaniem z podziałem na II części , na potrzeby projektu pt:„ Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”, Działania 1.1,

 Oferty należy składać do końca dnia 16.02.2016.

08 luty 2016

APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę narzędzi na potrzeby projektu POIR 01.01.01.

pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych o zwiększonej żywotności”.

Termin składania ofert: do 16 luty 2016 r. do godz. 12:00

MATSUURANICOLAS CORREAHartfordGOODWAYBIGLIAQUASERFanucProthCellroZIMMER&KREIMARISTECHSure FirstTOSHIBA MACHINESSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl