O nas

Aktualności

Dofinansowania

Newsletter
Home  »  O nas

Polityka firmy

Zajmujemy się importem i serwisem urządzeń technologicznych, głównie obrabiarek z krajów Dalekiego Wschodu oraz produkcją oprzyrządowania do obrabiarek, a także świadczeniem usług produkcyjnych w zakresie obróbki skrawaniem oraz produkcją części lotniczych. Naszymi atutami są wykształceni i doświadczeni pracownicy, nowoczesne technologie, doskonałe wyroby, które dostarczamy naszym klientom, elastyczność oraz pełna obsługa w całym cyklu życia oferowanych wyrobów.
 
Strategia rozwoju Organizacji opiera się na następujących założeniach:

 • spełnienie wymagań jakościowych w każdym zaplanowanym procesie, tak, aby dostarczyć wyroby dobre jakościowo w wymaganym terminie,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie S.Z.J spełniającego wymagania normy ISO 9001:2015,
 • wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy AS9100D w wyznaczonym obszarze Zakładu Produkcyjnego w Ciencisku
 • nieustanne doskonalenie metod wytwarzania oraz optymalizacja parametrów pod kątem wydajności i jakości produkcji,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich świadomości w zakresie wymagań systemowych i jakościowych.

Przyjęte cele jakościowe realizujemy poprzez następujące działania:

 • zarządzanie Organizacją zgodnie z wymaganiami w/w nom systemowych,
 • odpowiednie zarządzanie procesami w celu uzyskiwania powtarzalności parametrów oraz poprawy efektywności procesów,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakości
 • uzyskanie jak największego zadowolenia klientów w połączeniu z korzyściami biznesowymi,
 • rozszerzenie liczby Klientów poprzez oferowanie usług podwykonawstwa produkcji (w dużej mierze na potrzeby przemysłu lotniczego)
 • rozwój Organizacji poprzez inwestycje i podnoszenie kompetencji pracowników,
 • rozwój Organizacji poprzez rozszerzenie jej odpowiednich „obszarów" o wymagania normy AS9100D,
 • pozyskiwanie środków na rozwój z funduszy Unii Europejskiej i innych,
 • oferowanie tylko wyrobów o wysokiej jakości potwierdzonej wynikami pomiarów i monitorowania

Zarząd APX Technologie Sp. z o.o. gwarantuje zapewnienie wystarczających środków finansowych na realizacje polityki zintegrowanego systemu zarządzania oraz zapewnienie kompetentnego personelu do wykonania tych celów.

Zarząd Organizacji zapewnia, że POLITYKA JAKOŚCI jest znana, zrozumiała i przestrzegana przez wszystkich pracowników oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Zarząd i Kierownictwo ORGANIZACJI bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację Polityki Jakości, przekazując całość uprawnień w zakresie nadzoru nad realizacją Systemu Zarządzaniu Jakością, Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością i jego Zastępcy.

MATSUURAZIMMER&KREIMFanucHartfordGOODWAYQUASERNICOLAS CORREAProthCellroARISTECHSure FirstTOSHIBA MACHINESSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl