O nas

Aktualności

Dofinansowania

Newsletter
Home  »  O nas

Ochrona danych osobowych w APX

Dzień dobry,

Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych w związku
z faktem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), które przedstawiamy poniżej: 

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  APX TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w Opaczy Kolonii, 05-816 poczta Michałowice, ul. Centralna 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0000024642, NIP: 5222572372, REGON: 016444351, kapitał zakładowy: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych i 00/100), (skład Zarządu jawny za pośrednictwem wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna) (dalej: “Spółka”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@apx.pl,  lub korespondencyjnie na adres administratora, APX Technologie Sp. z o.o. ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Bezpośredni namiar do administratora: tel. (22) 759 62 00, fax (22) 759 63 44, e-mail:


W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Powierzone Spółce dane osobowe przetwarzane są w celach zawarcia i wykonania umów, przekazywania informacji technicznych, handlowych, marketingowych, w tematach finansowo-księgowych, reklamacyjnych, serwisowych.  Zebrane dane osobowe nie są danymi wrażliwymi.

 

Czy podanie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowić może jednak warunek niezbędny realizacji przez Spółkę umów lub zaciągniętych zobowiązań (okoliczności te wskazywane są w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).


Komu przekazujemy Państwa dane?

Dostęp do powierzonych Spółce danych osobowych będzie przysługiwał Zarządowi Spółki, upoważnionym przez Zarząd pracownikom i współpracownikom. W związku z celami przetwarzania danych odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również  podmioty pośredniczące
w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. 

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

Powierzone Spółce dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz skierowania przez osobę, która tą zgodę wyraziła, żądania do Spółki dotyczącego usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Spółki.

Spółka informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu zmian, sprostowań, bądź innych czynności dotyczących danych osobowych prosimy o przesyłanie wniosku na adres: iod@apx.pl,  lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Każda z osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kontakt do administratora

Bezpośredni namiar do administratora: tel. (22) 759 62 00, fax (22) 759 63 44, e-mail:

Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych będą do Państwa wglądu w każdym momencie, na stronie www.apx.pl      

MATSUURANICOLAS CORREAHartfordGOODWAYBIGLIAQUASERFanucProthCellroZIMMER&KREIMARISTECHSure FirstTOSHIBA MACHINESSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl