O nas

Aktualności

Dofinansowania

Newsletter
Home  »  O nas

InterBKP 2.0 - ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego w wyniku realizacji kompleksowych usług wspierających wprowadzenie, wzmocnienie i zwiększenie widoczności oferty klastra i jego Członków na rynkach zagranicznych oraz działań, które zostaną podjęte w zakresie aktywizacji firm w obszarze B+R+I i rozwoju współpracy międzynarodowej (obejmujących m.in. wymianę wiedzy i tworzenie międzynarodowej sieci kontaktów).

Usługi związane z umiędzynarodowieniem świadczone w ramach projektu skierowane będą do 17 Członków Klastra, w tym 14 MŚP. Rezultatami projektu będą m.in. zwiększenie przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży na eksport, wzrost zatrudnienia, podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych, nawiązanie współpracy z nowymi partnerami handlowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, wzrost integracji i zacieśnienie współpracy między członkami Klastra.

Okres realizacji projektu: 1.12.2018 - 30.11.2021.

Całkowita wartość projektu to 3 093 669,28 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi: 1 865 265,64 zł.

MATSUURANICOLAS CORREAHartfordGOODWAYBIGLIAQUASERFanucProthCellroZIMMER&KREIMARISTECHSure FirstTOSHIBA MACHINESSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl