O nas

Aktualności

Dofinansowania

Newsletter
Home  »  O nas

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Nazwa projektu: Nr UDA-POIG.06.01.00-14-051/13-00

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu

"Wdrożenie strategii eksportowej w APX Technologie Sp. z o.o."

Osi priorytetowej 6

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Beneficjent: APX TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

Okres realizacji projektu: 01/01/2014 - 31/12/2015

Budżet projektu 407 434,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 255 589,88 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 45 104,10 PLN

Umowa z 24.02.2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

MATSUURAZIMMER&KREIMFanucHartfordGOODWAYQUASERNICOLAS CORREAProthCellroARISTECHSure FirstTOSHIBA MACHINESSUPERTECKENTACMEMANDELLI
© 2011 APX TECHNOLOGIE
Projekt & cms: www.zstudio.pl